Cijenici KE tendi

U prilogu se daje original cjenik sa svim tehničkim detaljima za pravilan izbor KE tendi, kao i sve dodatne opreme koja se može kupiti uz tende (posebno motori sa daljinskim upravljanjem, indikatori za vjetar i sunce radi automatskog zatvaranja i različite opcije izbora materijala za tende).

Cijene su izražene u EUR i preračunavaju se u kn po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Cijene su prodajne cijene za talijansko tržište koje primjenjujemo i u Hrvatskoj, te u sebi sadrže sve troškove prijevoza i montaže. U cijenama je sadržan PDV.

Za opcije koje nisu predviđene u cjeniku za tende i drugu opremu van standardnih mjera, nakon uzimanja mjera kod potencijalnog kupca i dogovora o dodatnoj opremi daje se predračun ili ponuda, koja tek nakon prihvaćanja od strane kupca postaje aktuelna i osnova za narudžbu.

Kod narudžbe uplaćuje se 30 - 50% avansa, a ostatak po izvršenoj montaži.

Isporuka tendi nakon pravilne narudžbe biti će nakon 20 - 30 dana osim kod posebnih slučajeva kada može biti i duži rok isporuke.

Obrazac narudžbe možete pogledati i siprintati iz dokumenta u prilogu.

Aquarium Travel d.o.o., Frane Glavinića 4, 52 440 Poreč, ;">Tel +385(0)52 428 720, Fax +385(0)52 422 631, e-mail: info@aquarium-travel.com
OIB: 11272351690, Broj računa: 2500009 – 1101059096 kod HAAB d.d. Zagreb