Aquarium Umag - tlocrt i raspored


Aquarium Umag smješten je u prostru veličine 280 m2, u polupodrumskoj etaži Robne kuće Umag, u samom centru povjesne jezgre grada.
Akvarijski prostor sastoji se od slijedećih djelova:
- ulazni prostor sa kasom
- akvarijski prostor sa 29 akvarija različitih veličina, servisnim djelom i komunikacijama za posjetitelje
- skladišta, laboratorij i ostali servisni prostori
- suvenirnica
- sanitarije za posjetitelje

Prolaz posjetitelja riješen je kretanjem posjetitelja u jednom pravcu kako bi se istovremeno omogućilo boravak i razgledavanje akvarija i do 50-tak ljudi istovremeno.

Detaljnije informacije o akvarijskom prostoru može se vidjeti u tlocrtu u prilogu.

  •  


Aquarium Travel d.o.o., Frane Glavinića 4, 52 440 Poreč, ;">Tel +385(0)52 428 720, Fax +385(0)52 422 631, e-mail: info@aquarium-travel.com
OIB: 11272351690, Broj računa: 2500009 – 1101059096 kod HAAB d.d. Zagreb